fp4Kontakt os:

Forebyggelsespulje - Ansøg nu

Design uden navn 2

Der kan lige nu søges om "Forebyggelsespulje" med ansøgningsfrist allerede d. 15/11 2020. 

Der kan søge tilskud til indsatser og aktiviteter med et sundhedsfremmende eller forebyggende formål. Målgruppen for indsatsen kan både være borgere og medarbejdere i Slagelse Kommune.

Det er en fordel, hvis den sundhedsfremmende og forebyggende indsats falder indenfor temaerne i sundhedspolitikken dvs. trivsel, bevægelse, tobak, alkohol og misbrug eller kost. Det er ligeledes en fordel, hvis indsatsen tilgodeser udsatte borger- eller medarbejdergrupper.

 

Læs mere om puljen på Slagelse kommunes hjemmeside: https://www.slagelse.dk/borger/kultur-natur-og-fritid/tilskud-og-puljer/forebyggelsespulje